Řidiči motorových vozidel

Běžní řidiči, tj. neprofesionálové, jsou povinni podrobit se pravidelné lékařské prohlídce v 65 a 68 letech, a to nejdříve šest měsíců před dovršením stanoveného věku a nejpozději v den dovršení tohoto věku, po dovršení 68 let pak každé dva roky.

Lékařské prohlídky profesionálních řidičů v rámci závodní preventivní péče jsou hrazeny u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatelem, ostatní řidiči z povolání (OSVČ) si hradí prohlídky sami. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, přesně stanoví, kterých kategorií řidičů se povinné pravidelné lékařské prohlídky týkají; tito řidiči je musí absolvovat každé dva roky do dovršení 50 let - poté už na ně musí chodit každoročně (navíc jsou povinni podrobit se vstupní lékařské prohlídce ještě před zahájením činnosti).

Při lékařské prohlídce se ověřuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, a to na základě prohlášení držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření - je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření. Může také na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou uvedené lhůty.

PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Ždírec nad Doubravou, s.r.o.
Ochrana osobních údajů

Tento web používá soubory cookie. Na jejich základě analyzujeme návštěvnost našeho webu. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací