Řidiči motorových vozidel

Běžní řidiči, tj. neprofesionálové, jsou povinni podrobit se pravidelné lékařské prohlídce v 65 a 68 letech, a to nejdříve šest měsíců před dovršením stanoveného věku a nejpozději v den dovršení tohoto věku, po dovršení 68 let pak každé dva roky.

Lékařské prohlídky profesionálních řidičů v rámci závodní preventivní péče jsou hrazeny u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatelem, ostatní řidiči z povolání (OSVČ) si hradí prohlídky sami. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, přesně stanoví, kterých kategorií řidičů se povinné pravidelné lékařské prohlídky týkají; tito řidiči je musí absolvovat každé dva roky do dovršení 50 let - poté už na ně musí chodit každoročně (navíc jsou povinni podrobit se vstupní lékařské prohlídce ještě před zahájením činnosti).

Při lékařské prohlídce se ověřuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, a to na základě prohlášení držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření - je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření. Může také na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou uvedené lhůty.

PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Ždírec nad Doubravou, s.r.o.
U Pikulky 725,
58263 Ždírec nad Doubravou
Zobrazit na mapě

569 694 494
info@praktikzdirec.cz
www.praktikzdirec.cz
IČ: 28847067

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Ždírec nad Doubravou, s.r.o.

Spravovat cookies