Pracovnělékařské služby

 

Zajišťujeme lékařské prohlídky pro lokální zaměstnavatele, se kterými máme uzavřen smluvní vztah o pracovnělékařských službách. Pouze pokud se jedná o nerizikovou práci v kategorii 1, můžeme provést zdravotní prohlídku pro zaměstnavatele bez předchozího navázání smluvního vztahu (výjimkou ovšem zůstává práce ve školství a řízení motorového vozidla v pracovněprávním vztahu).

 

Co si nutně musím přinést k lékařské prohlídce před nástupem do zaměstnání (vstupní prohlídkou)?

1) Žádost zaměstnavatele o vstupní lékařskou prohlídku, řádně vyplněnou, s náplní a kategorizací práce.

2) Výpis ze zdravotní dokumentace od svého praktického lékaře ne starší 3 měsíců (vydání celé karty toto nenahrazuje!)

3) Pokud se jedná o zaměstnání s rizikem poškození zdraví (kategorie 3, 4), je nutné ke vstupní prohlídce přinést výsledky provedených vyšetření dle specifikace zaměstnavatele (audiometrie, RTG S+P, pletyzmografie, atd...).

 

Periodické prohlídky - většinou řešeny hromadně po dohodě se zaměstnavatelem.

Mimořádné prohlídky - recentní výpis z dokumentace, ostatní dle dohody.

Výstupní prohlídka - při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu vždy, pokud

1. zaměstnanec vykonával práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii druhé rizikové, třetí nebo čtvrté,

2. u zaměstnance byla v době výkonu práce u současného zaměstnavatele uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, pokud trvají, nebo

3. zaměstnanec utrpěl v době výkonu práce u současného zaměstnavatele pracovní úraz a v příčinné souvislosti s ním byla uznána opakovaně dočasná pracovní neschopnost, popřípadě bylo provedeno nové bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění podle právního předpisu upravujícího odškodňování způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání24),

b) před převedením zaměstnance na jinou práci nebo před změnou druhu práce, pokud jde o ukončení práce rizikové, nebo

c) pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Na základě provedení výstupní prohlídky je posuzované osobě a osobě, která o prohlídku požádala, předáno potvrzení o jejím provedení. Kopie potvrzení se zakládá do zdravotnické dokumentace pracovnělékařských služeb.

(3) Výstupní prohlídka při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu se dále provede v případě, kdy o to požádá zaměstnavatel nebo jeho prostřednictvím zaměstnanec.

 Vstupní prohlídku hradí zaměstnanec, periodickou a výstupní zaměstnavatel.

 

 

Objednat se k pracovnělékařské prohlídce je možno zde.

 

PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Ždírec nad Doubravou, s.r.o.
U Pikulky 725,
58263 Ždírec nad Doubravou
Zobrazit na mapě

569 694 494
info@praktikzdirec.cz
www.praktikzdirec.cz
IČ: 28847067

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Ždírec nad Doubravou, s.r.o.

Spravovat cookies