Preventivní prohlídky (zdroj VZP)

V 18 letech, resp. nejpozději při dovršení 19 let se musí každý zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé. VZP plně hradí preventivní prohlídku u praktického lékaře jednou za 2 roky (po uplynutí 23 měsíců). Měl by ji absolvovat každý člověk, i když nemá vůbec žádné zdravotní problémy. Nezapomeňte se na preventivní prohlídku předem objednat, aby vám lékař mohl případně dát žádanku k odběru krve nebo pro další stanovená vyšetření. Přinést budete muset vzorek moči.

Preventivní prohlídka je celkovým vyšetřením a její součástí je vždy doplnění pacientovy anamnézy. U rodinné anamnézy je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních, plicních a nádorových onemocnění, poruchy metabolizmu tuků, hypertenze či diabetu.

Lékař vám provede kompletní fyzikální vyšetření (poklepem a poslechem vyšetří srdce a plíce, pohmatem štítnou žlázu, zkontroluje stav žil a tepen na dolních končetinách atd.), změří krevní tlak a zjistí index tělesné hmotnosti (BMI). Má také orientačně vyšetřit zrak a sluch a zkontrolovat očkování, mj. proti tetanu. Vždy je součástí preventivní prohlídky vyšetření moči diagnostickým papírkem.

Součástí prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska rodinné, pracovní i osobní anamnézy. Dále se dělá vyšetření kůže, u zjištěného podezření na riziko také vyšetření per rectum (konečníkem). U mužů se při pozitivní rodinné anamnéze provádí klinické vyšetření varlat. Ženám od 25 let, které mají v rodině výskyt zhoubného nádoru prsu nebo mají jiné rizikové faktory, má lékař provést klinické vyšetření prsů a poučit je o samovyšetřování.

V rámci preventivní prohlídky se také provádí laboratorní vyšetření.

Při každé prohlídce se má provést orientační chemické vyšetření moče. V 18, 30, 40, 50 a 60 letech lékař zařídí provedení vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi. V 18 letech a dále pak od 40 let ve dvouletých intervalech se provádí i kontrola glykemie (hladiny cukru v krvi).

Praktický lékař se stará i o screeningová vyšetření pro prevenci rakoviny. Ženám má předat doporučení k provedení mamografie (od 45 let 1x za 2 roky) a ženám i mužům má zajistit screening karcinomu tlustého střeva a konečníku (stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem 1x za rok od 50 let, následně od 55 let 1x za 2 roky, nebo screeningová kolonoskopie jednou za 10 let). Tatáž vyšetření ale může ženám provést, resp. dát jim na ně doporučení i gynekolog, a proto je praktický lékař nezajišťuje, pokud má k dispozici výsledky.

 

Je někde stanovena povinnost chodit na preventivní prohlídky?

Ano, tato povinnost je uložena zákonem, a to zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Ten v § 12 uvádí: "Pojištěnec je povinen ... e) podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, pokud tak stanoví tento zákon nebo obecně závazné právní předpisy".

Až při opětovném nesplnění povinnosti podrobit se preventivní prohlídce podle § 12 písm. e) však může příslušná zdravotní pojišťovna (podle § 44 zmíněného zákona) uložit pojištěnci pokutu do výše 500 Kč. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila porušení nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.

V zákoně ale není specifikováno, kdo má pojištěnce k prohlídce vyzvat. Tedy zda lékař (poskytovatel zdravotních služeb), nebo zdravotní pojišťovna, nebo snad někdo jiný.

V minulosti řešil povinnost chodit na preventivní prohlídky dnes již zrušený zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a podle něj povinnost zvát na prohlídky měla zdravotnická zařízení. Můžeme připomenout jeho ustanovení, že "zdravotnická zařízení pečují aktivně o zdraví obyvatelstva zejména prevencí nemocí..." a že "každý je povinen podrobit se v rámci dispenzární péče nebo obecně prováděných preventivních akcí podle směrnic ministerstva zdravotnictví na vyzvání příslušných zdravotnických zařízení preventivním prohlídkám, vyšetřením a diagnostickým zkouškám, které nejsou spojeny s nebezpečím pro zdraví". Zákon ovšem neukládal žádné sankce za nesplnění dané povinnosti.

Zákon o péči o zdraví lidu byl zrušen zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který ale už neobsahuje ani ustanovení o povinnosti pacienta podrobit se preventivním prohlídkám, ani povinnost poskytovatele zdravotních služeb zvát na ně.

Můžeme zopakovat, že preventivní prohlídky patří podle zákona o veřejném zdravotním pojištění mezi plně hrazené služby. V návaznosti na preventivní prohlídky jsou realizovány preventivní screeningové programy zaměřené na včasné odhalení onkologických onemocnění - rakoviny prsu, rakoviny děložního hrdla a rakoviny střev a konečníku. Zde se v současné době projevuje výrazně pozitivní vliv toho, že zdravotní pojišťovny začaly své klienty na tyto prohlídky aktivně zvát.

 

PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Ždírec nad Doubravou, s.r.o.
U Pikulky 725,
58263 Ždírec nad Doubravou
Zobrazit na mapě

569 694 494
info@praktikzdirec.cz
www.praktikzdirec.cz
IČ: 28847067

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Ždírec nad Doubravou, s.r.o.

Spravovat cookies